Yatay analize giriş

Finansal analiz, bir işletmeyi yönetmenin kritik bir yönüdür ve bir şirketin ekonomik performansını analiz ederek mal sahiplerinin, paydaşların ve yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Trend one olarak da bilinen yatay analiz, bir işletmenin finansal sağlığını ve istikrarını belirlemek için farklı dönemlere ait verileri karşılaştıran finansal bir araçtır. Bu makale, bu analizin bilmeniz gereken her önemli yönünü ortaya koymaktadır. Hemen içeri dalalım.

Yatay analiz nedir?

Yeni yatırımcılar için en iyi 5 teknik analiz kitabı

Yatay analiz, bir şirketin zaman içindeki performansını değerlendirmek için farklı dönemlere ait verileri karşılaştıran bir finansal analiz tekniğidir. Yıl, çeyrek veya ay gibi iki veya daha fazla ardışık döneme ait finansal verilerin karşılaştırılmasıyla gerçekleştirilir. Yatay analizin amacı, bir firmanın zaman içindeki finansal performansındaki eğilimleri ve kalıpları belirlemek ve gelecekteki performansı hakkında fikir vermektir.

Yatay analiz, gelir, giderler, karlar ve varlıklar gibi finansal verileri karşılaştırır. Karşılaştırma, mevcut ve önceki dönemlerin hesaplanması ve ardından farkın yüzde artış veya azalışa dönüştürülmesiyle yapılır. Bu, analistin finansal verilerin zaman içinde nasıl değiştiğini görmesini ve içindeki eğilimleri ve kalıpları tanımlamasını sağlar.

Yatay analiz, finansal analizde yaygın olarak kullanılır, çünkü bir şirketin zaman içindeki performansını değerlendirmek için hızlı ve kolay bir yol sağlar. Yatırımcılar, analistler ve şirket yöneticileri için bir şirketin finansal sağlığı ve büyüme potansiyeli hakkında değerli bilgiler sağlayan önemli bir araçtır.

Bununla birlikte, yatay analizin kapsamlı bir finansal analizin yalnızca bir parçası olduğunu hatırlamak çok önemlidir. Dikey ve oran analizi gibi diğer finansal tekniklerle birlikte kullanılmalıdır. 

Nasıl çalışır?

Yatay analiz süreci, belirtilen süre boyunca finansal verilerin toplanması ile başlar. Tutarlı ve karşılaştırılabilir olmalıdırlar.

Verileri topladıktan sonra, bir sonraki adım, işletmenin belirtilen süre boyunca finansal performansındaki değişikliği hesaplamaktır. Sonuç, şirketin finansal performans eğilimini belirlemeye yardımcı olan yüzde bir artış veya düşüştür.

Şamdanlar için en iyi zaman dilimi hangisidir?

Bu nedenle, yatay bir analiz yapmak için adımlar şunlardır:

 1. Finansal Veri Toplama: Yatay araştırma yapmanın ilk adımı, belirtilen süre boyunca finansal verilerin toplanmasıdır.
 2. Karşılaştırma Dönemini Belirleme: Hangi finansal tablonun kullanılacağına karar verin ve karşılaştırma dönemini seçin. Mevcut finansal tablonun sonuncusu ile karşılaştırılması, eğilimi tanımlamak için tavsiye edilir.
 3. Değişikliği Hesapla: Değişikliği hesaplamak için geçerli mali tabloyu bir öncekinden çıkarın.
 4. Değişimi Yüzde Olarak İfade Et: Şirketin finansal performans eğilimini belirlemeye yardımcı olmak için değişikliği yüzde artış veya düşüş olarak ifade edin.
 5. Sonuçları Analiz Edin: Finansal verilerdeki kalıpları ve eğilimleri tanımlayın ve kuruluşun performansını iyileştirip iyileştirmediğini veya düşürüp düşürmediğini belirleyin.

Yatay ve dikey analiz: kapsamlı bir karşılaştırma

Yatay analizi dikeyden ayırt edebileceğiniz birkaç temel özelliği vurgulayalım:

cta-icon
Binomo’da bu bilgiyi paraya dönüştürün!
Kazanmaya başla
 1. Tanım: Yatay analiz, belirli bir dönemdeki finansal verileri karşılaştırırken, dikey analiz aynı finansal tablodaki finansal verileri karşılaştırır.
 2. Dönem: Yatay analiz, belirli bir dönemde finansal performanstaki değişimi değerlendirmek için kullanılırken, dikey analiz aynı finansal tablo içindeki farklı bileşenlerin oranını değerlendirir.
 3. Amaç: Yatay analiz, şirketin finansal performans eğilimini anlamak için tasarlanırken, dikey analiz finansal tablonun kompozisyonunu anlamak için kullanılır.
 4. Karşılaştırma: Yatay analiz, iki veya daha fazla dönem arasındaki finansal verileri karşılaştırırken, dikey analiz aynı finansal tablodaki farklı bileşenleri karşılaştırır.
 5. Sonuç: Yatay analiz, finansal performansta yüzde bir artış veya düşüş sağlarken, dikey analiz her bir bileşenin toplamla oranını sağlar.
 6. Bilgi: Yatay analiz, şirketin finansal performans eğilimi hakkında bilgi verirken, dikey analiz, finansal tablonun bileşimi hakkında bilgi sağlar.
 7. Finansal Tablolar: Yatay analiz, bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu dahil olmak üzere çeşitli finansal tablolarda kullanılabilir. Dikey analiz genellikle bilanço ve gelir tablosunda kullanılır.
 8. Yatırım Kararları: Yatay analiz, yatırımcılar tarafından şirketin finansal performansının eğilimini belirlemek ve bilinçli yatırım kararları vermek için kullanılırken, dikey analiz finansal tablonun bileşimini anlamak ve işletmenin finansal durumunun istikrarını değerlendirmektir.
 9. İşletme Operasyonları: İşletme sahipleri, şirketin finansal performans eğilimini anlamak ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için yatay bir analiz kullanabilir. Buna karşılık, dikey analiz genellikle finansal tablonun bileşimini anlamak ve akıllı iş kararları almak için kullanılır.

Sonuç olarak, yatay ve dikey analiz, değerli bilgiler sağlayan yararlı finansal araçlardır. Teknik seçimi, işletmenin veya yatırımcının özel hedeflerine ve ihtiyaçlarına bağlıdır.

Tüccarlar için en iyi 5 oturma pozisyonu
Birçok tüccar sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde oturduklarını önemsemezler. İşte!
Daha fazlasını oku

Yatay analiz eleştirisi

Yatay analiz, bir şirketin finansal performans eğilimi hakkında değerli bilgiler sağlarken, bazı sınırlamaları vardır. Yatay analizin eleştirisini inceleyelim: 

 1. Geçmiş Verilere Güvenme: Yatay analiz, her zaman gelecekteki performansı temsil etmeyebilecek geçmiş verilere büyük ölçüde dayanır. Ekonomik koşullar, piyasa eğilimleri ve şirket stratejisi, finansal performansı önemli ölçüde etkileyebilir ve geçmiş verilere dayanarak gelecekteki eğilimleri tahmin etmeyi zorlaştırabilir.
 2. Dış Faktörleri Yok Sayar: Yatay analiz, ekonomideki değişiklikler, rekabet ortamı ve düzenleyici ortam gibi finansal performansı etkileyebilecek dış faktörleri dikkate almaz. Dahili verilere bu dar odaklanma, bir şirketin finansal performansının eksik bir resmine yol açabilir.
 3. Sınırlı Kapsam: Yatay analiz, yalnızca belirli bir süre boyunca finansal verileri değerlendirir ve bu da bir şirketin finansal performansını kapsamlı bir şekilde analiz etmek için yeterli olmayabilir. Firmanın finansal eğilimlerini ve kalıplarını tam olarak anlamak için daha geniş, çok yıllı bir analiz gerekebilir.
 4. Veri Seçimi Yanlılığı: Yatay analiz, analiz için seçilen verilerin şirketin genel finansal performansını temsil etmediği veri seçimi yanlılığına tabi olabilir. Bu, yanlış sonuçlara ve yanlış bilgilere dayanarak karar vermeye yol açabilir.
 5. Karşılaştırmalı Analiz ile Sınırlı: Yatay analiz, karşılaştırmalı analizle sınırlıdır ve bir işletmenin finansal performansının kapsamlı bir resmini sağlamaz. Tam bir anlayış kazanmak için yatay ve dikey analizin yanı sıra diğer tekniklerin bir kombinasyonu gerekebilir.
 6. Veri Bütünlüğü: Yatay analiz sadece kullanılan veriler kadar doğrudur. Finansal veriler yanlış veya güncel değilse, yatay analiz sonuçları da yanlış olacaktır.

Yatay analiz örneği

Bir perakende şirketi beş yıldır faaliyet gösteriyor ve bu süre zarfındaki finansal performansını değerlendirmek istiyor. Firma aşağıdaki gelir tablosunu hazırlamıştır:

Yıl 1: 100.000$

Yıl 2: 120.000$

Yıl 3: 130.000$

Yıl 4: 140.000$

Yıl 5: 150.000$

Yatay bir analiz yapmak için, şirket gelirindeki yüzde artış veya düşüşü bir yıldan diğerine hesaplayacaktır. Örneğin, Yıl 2 ile Yıl 1’i karşılaştırma:

(2. Yıldaki Gelir – 1. Yıldaki Gelir) / 1. Yıldaki Gelir = (120.000 – 100.000) / 100.000 = 0,20 veya %20 artış.

İşletme daha sonra her yıl için yüzde artış veya düşüşü hesaplayabilir ve bu da aşağıdakilerle sonuçlanır:

Yıl 1 – Yıl 2: % 20 artış

Yıl 2 – Yıl 3: % 8.33 artış

Hisse grafikleri nasıl okunur?

Yıl 3 – Yıl 4: % 7.69 artış

Yıl 4 – Yıl 5: % 7.14 artış

Bu yatay analizden, şirket gelirinin sürekli olarak arttığını ve son yıllarda daha yavaş bir artış oranı olduğunu görebilir. Bu bilgiler, işletmenin gelir artışının yavaşlayıp yavaşlamadığını ve finansal performansını iyileştirmek için harekete geçmesi gerekip gerekmediğini belirlemesine yardımcı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Konuyu daha iyi anlamak için en sık sorulan soruların cevaplarını hazırladık.

Yatay analiz ne için kullanılır?

Yatay analiz, belirli bir süre boyunca ekonomik performanstaki değişimi değerlendirmek için tasarlanmış bir finansal tekniktir. Birincil amacı, mevcut ve önceki finansal tabloları karşılaştırarak şirketin finansal performans eğilimini anlamaktır.

Yatay analiz nasıl hesaplanır?

Yatay analizi hesaplamanın ilk adımı, belirtilen dönem için finansal verileri toplamaktır. Ekonomik performanstaki değişim daha sonra mevcut finansal tablonun bir öncekinden çıkarılmasıyla hesaplanır. Sonuç, yüzde artış veya azalma olarak ifade edilir.

Yatay ve dikey analiz arasındaki fark nedir?

İşlemleri bulmak için fiyat hareketi & mum barları nasıl kullanılır

Yatay ve dikey analiz, bir işletmenin finansal performansını değerlendirmek için kullanılan farklı tekniklerdir. Aralarındaki temel fark, ikisinin finansal verileri nasıl karşılaştırdığıdır. Yatay analiz bunu belirli bir süre boyunca karşılaştırırken, dikey analiz bunu aynı finansal tablo içinde yapar.

Yatay analizin faydaları nelerdir?

Yatay analizin faydaları, şirketin finansal performans eğilimini açıkça anlamayı, ekonomik verilerdeki kalıpları ve eğilimleri tanımlamayı ve işletmenin performansta iyileşip iyileşmediğini veya azaldığını belirlemeyi içerir. Analiz ayrıca iyileştirilmesi gereken alanların belirlenmesine ve bilinçli iş kararları alınmasına yardımcı olabilir.

Bir yatırımcı yatay analizi nasıl kullanabilir?

Yatırımcılar, şirketin finansal performans eğilimini belirlemek ve akıllı yatırım kararları vermek için yatay analizi kullanabilirler. Yatay analiz ayrıca potansiyel riskleri ve fırsatları belirlemeye ve şirketin istikrarını değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Yatay analiz ne zaman kullanılabilir?

Mali yılın sonunda finansal tabloları analiz etmek için yaygın olarak kullanılır, ancak yıl boyunca finansal performansı değerlendirmek için de uygulanabilir.

Sonuç

Daha iyi işlemler yapmak için Elliot Dalga Prensibini nasıl kullanabilirsiniz?

Yatay analiz, bir kuruluşun finansal performansı hakkında değerli bilgiler sağlayan güçlü bir finansal analiz aracıdır. İşletme sahiplerinin, paydaşların ve yatırımcıların belirli bir dönemdeki verileri karşılaştırarak ve finansal performanstaki kalıpları ve eğilimleri belirleyerek bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir. Yatırım amacıyla veya iş operasyonlarını iyileştirmek için kullanılsa da, yatay analiz bir şirketin finansal sağlığını anlamak için çok önemlidir.

Beğen
Paylaş
Bağlantıyı kopyala
Bağlantı kopyalandı
Go
Başla'ya basın ve çarkıfelek gününüzün yazısını seçsin!
İLGİLİ YAZILAR
5 dk
İşlemlerde seviyeler nedir?
7 dk
Kripto paralarda teknik analizler işliyor mu?
7 dk
SWOT analizi hakkında bilmeniz gereken her şey
4 dk
Tüm yatırımcıların bilmesi gereken en iyi 3 devam modeli
4 dk
CHoch talep ve arz bölgelerine ilişkin 3 tüyo

Bu sayfayı başka uygulamada aç?

İptal Et