Sistematik olmayan risk hakkında bilmeniz gereken her şey

Borsaya yatırım yapmak kazançlı olabilir, ancak aynı zamanda risklerin adil payıyla birlikte gelir. Sistematik olmayan risk, yatırımcıların diğer birçok tür arasında farkında olmaları gereken çok önemli bir husustur. Bireysel bir şirkete, sektöre veya endüstriye özgü riski ifade eder ve tüm pazarın karşı karşıya kalmadığı riski ifade eder. Bu makale, sistematik olmayan riske, türlerine ve nasıl ölçülebileceği ve yönetilebileceği konusunda daha derinlemesine bilgi verecektir.

%90’a varan karlılıkla işlemler
Şimdi deneyin

Sistematik olmayan risk nedir?

Spesifik olarak da bilinen sistematik olmayan risk, belirli bir şirket, endüstri veya sektörle ilişkili risk türüdür. Bu tür bir risk, belirli bir varlığa veya yatırıma özgüdür ve iyi çeşitlendirilmiş bir portföy aracılığıyla önlenebilir.

Risk, ekonomik koşullar, rekabet, doğal afetler, yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler, bir şirketin yanlış yönetimi gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli sistematik olmayan risk kaynakları vardır:

 1. Şirkete Özel Riskler: Bu, iflas, yönetimdeki değişiklikler veya zayıf finansal performans gibi belirli bir firmayla ilgili riskleri içerir.
 2. Endüstri Riskleri: Bunlar, hükümet düzenlemelerindeki değişiklikler, rekabet veya sektörü etkileyebilecek teknolojik gelişmeler gibi belirli bir sektörle ilişkili risklerdir.
 3. Sektör Riskleri: Sektörün ürün veya hizmetlerine olan talepteki değişiklikler veya sektörün ekonomik koşullarındaki değişiklikler gibi belirli bir sektörle ilişkilidir.

Sistematik olmayan riskin bazı örnekleri şunlardır:

 1. Bir şirketin liderliğindeki ve yönetimindeki değişiklikler, yönünde ve finansal performansında bir değişikliğe yol açabilir.
 2. Tedarik zincirindeki aksaklıklar, şirket üretiminin ve gelirinin azalmasına neden olabilir.
 3. Devlet düzenlemelerindeki değişiklikler, belirli bir endüstriyi etkileyebilir ve bu da içindeki firmalar için maliyetlerin artmasına veya gelirin azalmasına neden olabilir.

Yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirerek ve şirketlerin ve endüstrilerin bir karışımında fon sağlayarak sistematik olmayan riskleri yönetebilirler. Bu, sistematik olmayan riskin genel portföy üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olur, çünkü bir yatırımdaki kayıp, diğerlerindeki kazançlarla dengelenebilir.

Sistematik riski araştırmak: türleri ve bir örnek

Sistematik olmayan risk, yatırımcılar için çok önemli bir husustur ve kaynaklarını ve nasıl yönetileceğini anlamak, güvenilir stratejiler için hayati öneme sahiptir. Doğru yaklaşımla, yatırımcılar riskin portföyleri üzerindeki etkisini en aza indirebilir ve finansal hedeflerine ulaşabilirler.

Sistematik olmayan riski anlama

Sistematik olmayan, belirli bir hisse senedi, şirket, endüstri veya sektöre özgü bir risk türüdür ve tüm piyasayı etkileyen sistematik riskten farklıdır. Başka bir deyişle, sistematik olmayan risk, belirli bir yatırım veya portföyle ilişkili risktir, oysa sistematik tüm piyasayı etkiler.

Yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirerek ve farklı şirketlere, endüstrilere ve sektörlere fon koyarak sistematik olmayan riskleri yönetebilirler. Bu, belirli tehditlerin portföyleri üzerindeki etkisini en aza indirmek için çok önemlidir.

Sistematik olmayan risk kaynaklarını anlamak, optimum portföy performansı elde etmek için çok önemlidir. Yatırımcılar, riski iyi bilir ve yönetirlerse, bilinçli kararlar verebilir ve finansal hedeflere ulaşabilirler.

Sistematik olmayan risk türleri

İş, finansal ve olay riski dahil olmak üzere çeşitli sistematik olmayan risk türleri vardır.

1 dakikada kar elde edin
Şimdi işlem yapın

İş riski, bir şirketin operasyonlarında ve finansal performansında doğal belirsizliktir. Tüketici tercihlerindeki değişiklikler, artan rekabet ve teknolojik gelişmeler buna neden olabilir.

Finansal risk, bir firmanın finansal durumunun belirsizliğini ve finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti üzerindeki potansiyel etkisini ifade eder.

Olay riski, doğal afetler, büyük kazalar ve yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler gibi bir işletmenin operasyonlarını önemli ölçüde etkileyebilecek beklenmedik durumları ifade eder.

Kripto paralar: 2023’teneler bekleyebilirsiniz?
2023 yılının kripto piyasaları için iyileşme yılı olması bekleniliyor. 2023 yılında kripto paralarla ilgili beklentileri öğrenmiş için okumaya devam edin.
Daha fazlasını oku

Sistematik olmayan ve sistematik risk

Sistematik ve sistematik olmayan risk, finans ve yatırımda iki önemli kavramdır. Aşağıda bunları karşılaştıran kapsamlı bir liste bulunmaktadır.

Sistematik risk:

 1. Aynı zamanda piyasa veya çeşitlendirilemeyen risk olarak da bilinir.
 2. Sadece belirli bir varlığı veya sektörü değil, genel piyasayı etkileyen belirsizliği yansıtır.
 3. İyi çeşitlendirilmiş bir portföy aracılığıyla en aza indirilemez.
 4. Örnekleri arasında ekonomik durgunluklar, doğal afetler ve hükümet politikalarındaki değişiklikler yer alıyor.

Sistematik olmayan risk:

 1. Belirli veya çeşitlendirilebilir bir risk olarak da bilinir.
 2. Belirli bir hisse senedi, şirket, endüstri veya sektöre özgüdür.
 3. Farklı hisse senetleri, endüstriler ve sektörlerin bir karışımına yatırım yaparak çeşitlendirme yoluyla azaltılabilir.
 4. Örnekleri arasında şirket iflası, yönetim değişiklikleri ve tedarik zinciri kesintileri bulunmaktadır.
 5. Belirli bir yatırım veya portföye özgü belirsizliği yansıtır.

Hem sistematik hem de sistematik olmayan riskler yatırımcılar için önemli hususlardır. Her iki risk türünü de anlayarak ve portföylerini çeşitlendirerek, piyasa katılımcıları riskin yatırımları üzerindeki etkisini en aza indirebilir ve finansal hedeflerine ulaşabilirler.

Sistematik olmayan risk örneği

Büyük finansal hedefleriniz için nasıl para biriktirebilirsiniz?

Sistematik olmayan riskin pratik bir örneği, XYZ Inc. gibi tek bir şirkete yatırım yapmaktır. Firma, pazara giren yeni bir rakip nedeniyle satışlarda bir düşüş yaşarsa, o şirkete yapılan bir yatırımın değeri düşebilir. Değerdeki bu düşüş, piyasaya değil, XYZ Inc.’e özgü olduğu için sistematik olmayan riskin bir örneğidir.

Bu riski azaltmak için yatırımcılar, örneğin teknoloji ve perakende firmaları gibi farklı sektörlerdeki birkaç şirkete daha fon koyarak portföylerini çeşitlendirebilirler. XYZ Inc.’in satışları azalırsa, potansiyel kayıp portföydeki diğer kuruluşların performansıyla dengelenebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıda, yatırımcıların sistematik olmayan risk hakkında sahip oldukları en önemli soruların cevaplarını verdik.

Sistematik ve sistematik olmayan risk arasındaki fark nedir?

Sistematik risk, diğer şeylerin yanı sıra faiz oranı dalgalanmalarını, enflasyon oranlarındaki değişiklikleri ve doğal afetleri etkiler. Bu tür bir risk, bir yatırımcının portföyünün çeşitliliğinden bağımsız olarak tüm piyasayı etkilediği için çeşitlendirilemez. Öte yandan, sistematik olmayan risk belirli bir işletmeye, sektöre veya endüstriye özgüdür ve çeşitlendirme yoluyla azaltılabilir.

Sistematik olmayan risk türleri nelerdir?

Sistematik olmayan risklerin ana türleri arasında iş, finansal, olay ve sektöre özgü riskler bulunur. Birincisi, bir şirketin operasyonlarındaki ve finansal performansındaki belirsizliği ifade eder. Finansal risk, bir firmanın finansal durumunun belirsizliğini ifade eder ve olay riski, operasyonlarını önemli ölçüde etkileyebilecek beklenmedik olayları ifade eder. Endüstriye özgü risk, petrol ve gaz endüstrisinin petrol ve gaz fiyatlarındaki dalgalanmalara maruz kalması gibi belirli bir endüstride doğaldır.

Sistematik olmayan risk nasıl ölçülür?

Bir şirketin bilançosu, geliri ve nakit akış tablosu dahil olmak üzere finansal tablolarını analiz ederek ölçülebilir. Ek olarak, belirli bir endüstrinin sistematik olmayan risk seviyesini değerlendirmek için sektöre özgü veriler ve ekonomik göstergeler uygulanabilir. Özkaynak Kârlılığı (ROE) ve borç-özkaynak oranı gibi çeşitli finansal metriklerin kullanılması, bir firmanın sistematik olmayan risk seviyesi hakkında da fikir verebilir.

Sonuç

Sonuç olarak, sistematik olmayan risk, yatırımcıların borsaya girerken göz önünde bulundurmaları gereken önemli bir faktördür. Türlerini ve belirli yatırımlar üzerindeki etkilerini anlamak, bilinçli kararlar almak için çok önemlidir.

Portföyünüzü çeşitlendirerek, sistematik olmayan risklere maruz kalmasını en aza indirebilirsiniz. Bilinçli kalarak ve sürekli öğrenerek, kayıpları azaltabilirsiniz. Bununla birlikte, riskin %100 ortadan kaldırılamayacağını belirtmek önemlidir.

80 TRY’den başlayın, 1000$’a kadar kazanın
Şimdi işlem yapın
<span>Beğen</span>
Paylaş
İLGİLİ YAZILAR
6 dk
2023 Ağustos’un en iyi para biriktirme uygulamaları
6 dk
Yeni yıldan önce finansınızı nasıl temize çekersiniz
6 dk
Parayı düzgün bir şekilde kullanmanızı engelleyen 5 inanç
6 dk
2023'te maliyetleri düşürecek 5 yenilenebilir enerji
6 dk
Hangi alışkanlıklar para kaybettirir?
6 dk
Aile gelir ve gider planı nasıl yapılır?

Bu sayfayı başka uygulamada aç?

İptal Et