Yatırım fonları ve hisse senetleri: hangisi daha iyi bir yatırım?

Herhangi bir yatırımın birincil amacı, mümkün olduğunca az riske maruz kalarak daha yüksek getiri elde etmektir. Yatırım fonları ile hisse senetlerini karşılaştırırken, hangi yatırım türünün daha iyi olduğunu mutlaka getiriler belirlemez. Her ikisi de potansiyel olarak normal üstü getiri sağlayabilir ve her ikisinin de artıları ve eksileri olduğunu söylemeye gerek yok. Amaç, mümkün olduğunca sınırlı riske maruz kalarak istikrarlı bir şekilde piyasanın üzerinde getiri sunan uygun bir yatırım bulmaktır.

O halde soru şu: Yatırım fonları ile hisse senetleri arasındaki fark nedir ve daha da önemlisi, hangisi daha iyi bir yatırımdır? 

80 TRY’den başlayın, 1000$’a kadar kazanın
Şimdi işlem yapın

Yatırım fonları vs hisse senetleri

Bir şirketten hisse satın aldığınızda, oy hakkı ile birlikte şirketin yasal mülkiyetine sahip olursunuz. Bu size, temettü olarak alacağınız şirket kârından pay alma hakkı verir. Bir hissedar için kazanç, temettü veya hisse satışı şeklindedir.

Yatırım fonu ise farklı yatırımcıların sermayelerini bir araya getirerek sermaye piyasasında tahvil, hisse senedi ve diğer finansal menkul kıymetler gibi çeşitli menkul kıymetlere yatırım yapan bir yatırım aracıdır. Bu durumda, bir yatırım fonunun yatırımcıları o fonun hissedarları olarak kabul edilir. Sonuç olarak, bu yatırımlardan elde edilen karlar daha sonra yatırımcılara orantılı olarak dağıtılır. 

Hisse senetleriyle para nasıl kazanılır?

Yatırımcılar, fonun sahip olduğu menkul kıymetlere ödenen temettülerden, fon tasfiye edildiğinde sermaye kazançlarından veya fondaki paylarını satarak getiri elde edebilirler. Bir yatırım fonunun değeri, yatırım yaptığı menkul kıymetlerin piyasa performansına bağlı olacaktır. Bu yatırımların profesyonel fon yöneticileri tarafından yapılandırıldığını ve yönetildiğini unutmayın.

Bunu akılda tutarak, yatırım fonu türlerini tartışalım.

Yatırım fonu türleri

Genel olarak, yatırım fonları hisse senedi fonları, sabit gelirli (tahvil) fonlar, para piyasası fonları (kısa vadeli borç), Endeks fonları, hedef tarih fonları veya varlık tahsis fonları (hem hisse senetleri hem de tahviller) olarak kategorize edilir. 

Yatırım fonları da fon yöneticisinin istediği kadar egzotik olabilir. Bunlara özel yatırım fonları denir. Bu tür fonlar, geleneksel olmayan ticaret stratejileri ve varlıkları kullanarak yatırım hedeflerine ulaşmak için tasarlanmıştır. Bunlar arasında emtialara yatırım yapmak (emtia fonları), belirli bir sektöre odaklanmak (sektör fonları), belirli bir coğrafi bölgeye odaklanmak (bölgesel fonlar), diğer yatırım fonlarına yatırım yapmak (fonların fonları) veya bazı belirli çevresel veya sosyal yönetişim yönergelerine göre yatırım yapmak (ESG fonları) sayılabilir.

Bu fonların portföy yöneticileri tarafından aktif olarak yönetilebileceğini veya belirli bir endeksin performansını taklit etmek için tasarlanmış endeks fonları olabileceğini unutmayın. Fonun neye yatırım yaptığını ve yatırım hedefini tam olarak anlamak için her zaman yatırım fonlarının izahnamelerini okuyun.

Yatırım fonları ve hisse senetleri: hangisi daha iyi bir yatırım?

Artık yatırım fonları ve hisse senetleri arasındaki farkı anladığımıza göre, hangisinin daha iyi bir yatırım olduğunu tartışalım.

%90’a varan karlılıkla işlemler
Şimdi deneyin

Çoğu ölçüye göre, yatırım fonları daha iyi bir yatırımdır. İşte nedeni;

  1. Sektörler ve coğrafi konumlar arasında yeterince çeşitlendirilmişlerdir, 
  2. Profesyonel finans yöneticileri tarafından yönetilirler
  3. Çeşitli yatırım stratejileri sunarlar 

Ancak her türlü yatırımda göz önünde bulundurulması gereken üç ana husus vardır: risk, maliyet ve getiri. Hisse senetleri ve yatırım fonlarının nasıl karşılaştırıldığını görelim.

Risk ve çeşitlendirme

İdeal olarak, bir hisse senedi satın almak, sermayenizi tek bir şirkete odaklamak ve potansiyel olarak büyümesinden faydalanmak için iyi bir yol olabilir. Ancak bu, şirketin batması halinde önemli bir yok olma riskini de beraberinde getirmektedir.

Hisse senetlerinin temelleri ve nasıl çalıştıkları

Hisse senetlerine yatırım yaparken yeterince çeşitlendirilmiş olmak için muhtemelen çeşitli sektörlerden birden fazla hisse senedi satın almanız gerekir. Ancak bu, her bir hisse senedi ve sektör hakkında kapsamlı bir araştırma gerektirir ki bu da külfetlidir! Bu hisse senetlerinin her birini ayrı ayrı sürekli olarak izlemeniz gerekeceğinden bahsetmiyorum bile. 

Bu yüzden yatırım fonları en uygun olanıdır. Yatırım fonlarının en önemli avantajı yatırım çeşitlendirmesidir. Tek bir yatırım fonu, sistemik risklere dayanmak için yeterince çeşitlendirilmiştir. Fon yöneticileri, yatırım fonunun uzun süreli bir ayı piyasasında bile kârlı kalmasını sağlamak için çeşitli yatırım stratejileri de kullanabilir. Dahası, yatırım fonları ile yatırım araştırması, yönetimi ve izleme yükünü fon yöneticilerine devredersiniz. Tek yapmanız gereken yatırım yapmak için en iyi yatırım fonlarını bulmak.

Getiriler

Yatırım fonlarının getirileri büyük ölçüde makroekonomik ortama bağlıdır. Fon yöneticileri genellikle düzenli ve istikrarlı getiri sağlamak için stratejiler uygular. Hedeflenen getirilere ulaşmak için fonun kompozisyonunu zaman içinde ayarlayabilirler. Dahası, fondaki hiçbir menkul kıymet genel getiriyi olumsuz yönde etkileyemez.

Hisse senetleri için elde edilen getiriler tamamen bir şirketin mali sağlığına, genel ekonomiye ve faaliyet gösterdiği sektörün durumuna bağlıdır. Genel olarak, hisse senetleri normal üstü getiri potansiyeline sahiptir, ancak bu potansiyel sistemik risk tehlikesini de beraberinde getirir. 

Aktif olarak yönetilen yatırım fonları genellikle hisse senetlerine yatırım yapmaktan daha yüksek getiri sunsa da, geçmiş performans her zaman gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Bu nedenle, bir yatırım fonu seçerken, fonun ne kadar süredir var olduğunu, mevcut fon yöneticilerinin fonda bulundukları süreyi, volatilitesini ve kullanılan yatırım stratejilerinin fonun ömrü boyunca tutarlı olup olmadığını göz önünde bulundurun.

Maliyet

Hisse senedi yatırımlarıyla ilişkili tek maliyet, hisselerin alım ve satımı sırasındaki işlem ücretlerini, yani aracılık komisyonlarını içerir. 

Yatırım fonlarıyla ilişkili ücretler bir fondan diğerine değişir. Bazı fonlar satın aldığınızda, bazıları ise çıkışta ücret alır ve bu ücretler değişiklik gösterir. Yatırımcılar ayrıca, aktif olarak yönetilen fonlar için, yöneticinin üstün getiri sağlayabilmesi durumunda haklı görülebilecek bir gider oranı ödemek zorundadır. Bazı yatırım fonları yüksüz fonlardır, bu da yatırımcıların herhangi bir komisyona maruz kalmadığı anlamına gelir. 

Hisse senetlerine yatırım yapmakla karşılaştırıldığında, yatırım fonlarının karmaşık ücret yapıları vardır. Bu da yatırım fonlarının en büyük dezavantajlarından biridir.

Vergilendirme

Çevrimiçi nasıl yatırım yapılır

Hisse senetleri için, yatırımcılar yalnızca hisselerini sattıklarında sermaye kazancı vergisinden sorumludurlar. Yatırım fonları için, yatırımcılar fonu tutmaya devam etseler bile vergilendirmeden sorumludurlar. Bunun nedeni, aktif olarak yönetilen yatırım fonlarının çoğunun yıl boyunca hisse senedi alıp satmasıdır. 

Yatırım fonunun toplam değeri düşse bile, yatırımcılar yıl içinde fon tarafından yapılan satışlar için sermaye kazancı vergisine tabi olacaktır. Endeks fonları nadiren hisse senedi alıp sattıkları için vergi açısından daha verimlidir. Yatırım yapmak için aktif olarak yönetilen bir yatırım fonu seçerken, devir oranı vergi verimliliğinin iyi bir ölçüsünü sağlar. Ciro, bir yatırım fonunun bir hisse senedini satmadan önce elinde tuttuğu süreyi ölçer.

Ticaretin yaşatabileceği 4 pozitif duygu
Duygular, ticarette genellikle kötü olarak algılanır. Ancak bu tadını çıkaracağınız pozitif duygular olmadığı anlamına gelmez. Hadi işlem yaparken hissedebileceğiniz 4 pozitif duyguyu inceleyelim.
Daha fazlasını oku

Yatırım fonlarına nasıl yatırım yapılır

Yatırım fonlarına yatırım yapmayı düşünüyorsanız, bunu yatırım şirketleri BlackRock veya JP Morgan aracılığıyla çevrimiçi olarak yapabilirsiniz. Vanguard ve Fidelity Group gibi finansal hizmet şirketleri veya çevrimiçi aracı kurumlar aracılığıyla yatırım fonlarına da yatırım yapabilirsiniz. Hepsi yatırımcıların yatırım fonlarını seçmelerine yardımcı olmak için çeşitli araçlar ve ürünler sunar.

Bir yatırım fonu seçerken göz önünde bulundurulması gereken üç ana husus vardır. Öncelikle, yatırım hedefleriniz nelerdir? İkinci olarak, ilgili masrafları göz önünde bulundurun – bu büyük olasılıkla aktif olarak yönetilen yatırım fonlarını mı yoksa endeks fonlarını mı seçeceğinizi belirleyecektir.  Üçüncü olarak, vergileri aklınızda bulundurun. 

Sonuç olarak

Hisse senetleriyle karşılaştırıldığında, yatırım fonları çeşitlendirilerek finans piyasasında maruz kalınan risk sınırlandırılır. Hisse senetlerine yatırım yapmak, tek bir şirketin performansına maruz kalmanızı sağlar. Potansiyel olarak normalüstü getiriler elde edebilseniz de, bunun dezavantajı sistemik risklere maruz kalmanızdır. Yatırım fonları ile farklı sektörlerde ve coğrafi konumlarda birden fazla menkul kıymete etkin bir şekilde yatırım yaparsınız. Yatırımınız herhangi bir sistemik riske dayanacak şekilde yeterince çeşitlendirilmiştir ve hiçbir menkul kıymet potansiyel getirilerinizi olumsuz yönde etkileyemez. 

Ancak günün sonunda, finansal hedeflerinize ve risk profilinize göre bir varlığa yatırım yapmalısınız. Kişinin tek bir hisse senedine maruz kalmayı tercih edebileceği durumlar vardır. Ancak çeşitlendirmek her zaman daha iyidir.

1 dakikada kar elde edin
Şimdi işlem yapın
<span>Beğen</span>
Paylaş
İLGİLİ YAZILAR
7 dk
Paranızı nasıl sizin için çalıştırabilirsiniz? Yatırımın 7 temeli
7 dk
Binomo nasıl çalışır ve nasıl kullanılır
7 dk
Açmak için Al’a karşı Kapatmak için Al
7 dk
Türkiye'de Binomo'ya nasıl para yatırılır ve çekilir
7 dk
Binomo'ya nasıl giriş yapılır
7 dk
Altın yatırım türleri: bilmeniz gerekenler

Bu sayfayı başka uygulamada aç?

İptal Et